Visions

-the timeless-piano-project-

W lipcu 2021 roku, w ramach festiwalu Styriate, nasz fortepian „615313“ otrzymał pierwsze lekcje w dziedzinie muzyki współczesnej. I chyba nadaremnie szukalibyśmy odpowiednich superlatywów, próbując opisać słowami szczegplnie tę suitę – Visions de l’amen.

Właściwie można było się spodziewać, że Pierre-Laurent Aimard, jako uczeń Yvonne Loriod i jeden z najbardziej zaufanych ludzi Messiaena, oraz Tamara Stefanovich, była studentka w mistrzowskiej klasie Aimard’a – od dawna wiodąca interpretatorka muzyki współczesnej -, położą kamień milowy wykonując dzieło „Visions de l´amen“ Oliviera Messiaena.

Autentyczność i siła tego muzycznego „wyznania wiary“, z jaką ów duet uderzał w klawisze fortepianu, do głębi przejęła publiczność zebraną w Stefaniensaal w Grazu. Amen.

Publiczność oniemiała z wrażenia: Tamara Stefanovich przy op. 615313 i Pierre-Laurent Aimard